Grachten van Amsterdamverrassende foto

Grachten van Amsterdam
verrassende foto's van monumenten


Boeken


Bij de bouw van deze website heb ik de volgende literatuur vaak geraadpleegd:

Grachtenboek van Amsterdam, Caspar Philips uit 1768, herdrukt oa in 1962, 1967 en 1979. Alle ruim 1400 "trotsche" gebouwen aan de Keizersgracht en Herengracht getekend. Alleen antiquarisch verkrijgbaar.

Bouwen in Amsterdam, H.J. Zantkuijl, heruitgave 2007, Ver Vrienden vd A'damse Binnenstad en BMA.
Zeer compleet standaardwerk over Amsterdamse historische architectuur in 750 forse pagina's.

De Grote Uitleg van Amsterdam, Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw, Jaap Evert Abrahamse, Thoth 2010, overweldigend veel informatie over de derde en vierde uitleg van 1613 en 1663, nadruk op stedenbouw, bestuurlijke besluitvorming en de hele logistiek rond deze enorme uitbreidingen, maar zeker behapbaar. Standaardwerk.

1000 Jaar Amsterdam, Ruimtelijke geschiedenis. Fred Feddes, Thoth 2012. Ook ruimtelijke ordening, maar dan over langere periode en beknopter maar leest als een roman.

Geschiedenis van Amsterdam, SUN, in vijf banden. Zeer complete, leesbare Ún wetenschappelijke behandeling van de Amsterdamse geschiedenis.
In 2011 is Amsterdam, Een Geschiedenis bij SUN verschenen als samenvatting van
bovenstaande vijf banden. Auteur Peter Jan Knegtmans, veel info, lekker beknopt en leesbaar.

Het Grachtenboek, twee delen, Sdu, 1991 en 1992. Beschrijving van zes eeuwen middeleeuwse stadskern en vier eeuwen grachten. Alleen antiquarisch verkrijgbaar.
Opnieuw uitgegeven in 2013 als De grachten van Amsterdam, Koen Kleijn.

Huizen in Nederland, Amsterdam. Waanders 1995, R. Meischke ea. Architectuurhistorische verkenning aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser.

Hendrick de Keyser, Architectura Moderna, Ottenheym, Rosenberg en Smit , Uitgeverij SUN 2008. Zeer leesbaar, leven en werk van HdK.

Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, 1928, 's Gravenhage. Complete lijst van monumenten met aanduiding van stijl, bouwjaar etc. Alleen antiquarisch.

Amsterdamsche Huizen 1600-1800 dr ir DF Slothouwer, 1928, PN van Kampen&Zoon. Gedetailleerde info over opvolgende stijlen van woonhuizen met zeer verhelderende foto's en specifieke panden. Antiquarisch.

Amsterdamse woonhuizen, AA Kok, 1943, Allert de Lange. Lijkt op voorgenoemde boek. Beide zeer informatief om meer van gevels te weten te komen.

Amsterdamse Pakhuizen, 16de-20ste eeuw, Hans Bonke, Walburg Pers 2011. Achtergronden van de Amsterdamse handel, goederenopslag, havens en noem maar op. Alle pakhuizen in een catalogus. Eindelijk na decennia een nieuw standaardwerk.

De gevelstenen van Amsterdam. Onno Boers en Pancras van der Vlist. Compleet overzicht van alle 700 overgebleven gevelstenen in Amsterdam in foto's en tekst. Ism Ver Vrienden Amsterdamse gevelstenen, 2007. Een must.

Piet Kramer, Bruggenbouwer van de Amsterdamse School. Sebas Baggelaar en Pim van Schaik. Achtergronden bruggenbouw, veel tekeningen en foto's. Prachtig uitgegeven (2016).

Bewaard voor Amsterdam, Historische geveltoppen herplaatst (1945-2015). Theo Rouwhorst (2016).

Amsterdamse grachtengids, Tom Kilian en Hans Tullener, 1978, opnieuw uitgegeven in 2006.Tekeningen, bouwjaar en beschrijvingen van alle gevels aan de vier hoofdgrachten.

D'Ailly's Historische gids van Amsterdam, Gerrit Vermeer en Ben Rebel, 2e druk 2004, twee delen (De oude binnenstad en De 17e-eeuwse stadsuitleg). Oorspronkelijk een wandelgids.


                                                       Tijdschriften

De Binnenstad, uitgave van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. vvab@Amsterdamsebinnenstad.nl Telefoon 020 6172735.

Ons Amsterdam, maandblad over heden en verleden van Amsterdam.
www.onsamsterdam.nl   Telefoon 020 5518715
.